Hệ thông phát hiện khói độ nhạy cao

Hệ thống Protecview

Kiểu: FDNJ002U-R
Nhà sản xuất: Nohmi Bosai - Nhật Bản
Nhà phân phối: Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật GEEC

Bình luận