Hệ thống cảnh báo khẩn cấp bằng giọng nói

Hệ thống kết nối kiểu mạng lớn

Kiểu: NFMX Series
Nhà sản xuất: Nohmi Bosai - Nhật Bản
Nhà phân phối: Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật GEEC

Bình luận