Hệ thống chữa cháy kiểu dàn đặc trưng

Kiểu: NN100
Nhà sản xuất: Nohmi Bosai - Nhật Bản
Nhà phân phối: Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật GEEC

Bình luận