Hệ chữa cháy cho xăng dầu  Nohmi - TES - Thiet bi bao chay Nohmi - Thiet bi chua chay Nohmi
Trang chủ > Sản phẩm > Hệ thống chữa cháy cho xăng dầu (MIDEX II)
KINH DOANH HÀ NỘI
Sale TES TECH
0986.239.889
KINH DOANH MIỀN TRUNG
My status Sale TES TECH
0986.239.889
KINH DOANH TP.HCM
Sale TES.HCM
0986.239.889
KỸ THUẬT
Support 1
0986.239.889
Support 2
0986.239.889

Hệ thống chữa cháy cho xăng dầu (MIDEX II)

Hệ thống chữa cháy cho xăng dầu (MIDEX II)

Hệ thông chữa cháy bọt dạng đóng gói

cho đơn vị thể tích

 

 

 

MIDEX tập trung vào hiệu suất cháy và khả năng sử dụng trên một ngọn lửa công nghiệp,
đặc biệt là từ các công cụ máy hoặc dầu dễ cháy.

Hiệu quả chữa cháy              

Ống hút cần được lựa chọn theo kích thước của lửa.
Trung mở rộng bọt phù hợp cho chữa cháy nhanh.
Thấp mở rộng phù hợp cho những bọt chữa cháy đường dài.

Vòi được làm bằng cao su nhẹ dễ dàng sử dụng. Dế dàng khởi động

Cài đặ dễ dàng                       

Hệ thống không cần máy bơm nước và các đường ống dẫn nước.

Hệ thống bọt chữa cháy loại đóng gói sẵn                                                                                                     

■ Khả năng chữa cháy                          

Trung bình hệ thống đẩy ra hơn 3000 lít. Có thể mở rộng hơn.

■ Foam xử lý vá khả năng sau đám cháy              

MIDEX có ít nhất tác động đến môi trường xung quanh và dễ dàng để làm sạch.

Foam của MIDE X, espec ially giữa ion expans bọt, đạt tới ide ks bac và es spac giữa máy công cụ trong c như e của lửa từ máy công cụ.
Chú ý: Không có hiệu ứng ở bất kỳ không gian cho bọt.
■ Installation Locations 【Facilities where combustible liquid is used.】                                            
Machining Plant                   ● Painting Booth      ● Printing Facility  ● Waste Incineration Facility
● Metal Working Machinery     ● Oil Filling Facility   ● R&D Facility       ● Flammable Liquid Storage
■ Dimensions                                   
■ Specifications                                                                

● Left-hand door and Right-hand door
are available.

Model                                  
MRF512                            
Installation Place Indoor
Operation Manual operation
Working Pres sure 0.9MPa
Operating Temperature Range From 0 to 40 degrees C
Material SPCC
Dimens ion W950 x D230 x H1480mm
Weight Approx. 180Kg
Agent Storage Cylinder 27L x 2 pcs .
Hos e 20m, Involute s torage type
Nozzle Low or Mid. expans ion foam is selectable
Dis charge Time 70 seconds or more (at 20 degrees C)
Discharge Range Low expans ion: Approx. 10m (at 20 degrees C)
Mid. expans ion: Approx. 5m (at 20 degrees C)
Expansion Rate Low expans ion: 5 times or more [250L foam] (at 20 degrees C)
Mid. expans ion: 60 times or more [3000L foam] (at 20 degrees C)
Application Class A and B of fire

※Please contact us if a target to be extinguished is a dangerous object, which contains water-soluble liquid.

● 4m2 n-heptanes fire was extinguished within 40 sec at internal fire tes t.

TÌM KIẾM